ساختمانی


تاریخ انتشار: 1395/10/03
اقبال شاکری با اشاره به مصوبات آخرین جلسه کمیسیون عمران گفت: سال 83 شورای شهر به پیشنهاد شهرداری بسته تشویقی برای تجمیع در بافت‌های ریزدانه و فرسوده در نظر گرفت که عوارض ساختمان بسته به متراژ و تعداد تخفیف به آن تعلق می‌گرفت و در بافت فرسوده کل عوارض دریافت نمی‌شد.
تاریخ انتشار: 1395/10/03
اقبال شاکری با اشاره به مصوبات آخرین جلسه کمیسیون عمران گفت: سال 83 شورای شهر به پیشنهاد شهرداری بسته تشویقی برای تجمیع در بافت‌های ریزدانه و فرسوده در نظر گرفت که عوارض ساختمان بسته به متراژ و تعداد تخفیف به آن تعلق می‌گرفت و در بافت فرسوده کل عوارض دریافت نمی‌شد.
تاریخ انتشار: 1395/10/03
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با توجه به لزوم رونق بخشی در بازار مسکن با استفاده از ظرفیت موجود در بافت‌های ناکارآمد و محلات هدف بازآفرینی شهری به متقاضیان انجام نوسازی در این بافت‌ها تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود.