معرفی شرکت


شرکت ساختمانی تجارت سازه متین در سال ١٣٥٢ به منظور اجرای پروژه های راه و ابنیه تأسیس گردید و در عرض ٥ سال ابتدای تاسیس، ١٧ پروژه را با موفقیت کامل به اتمام رساند که موجب شد در اندک زمان به عنوان یک شرکت خوشنام و موفق در عرصه اجرای پروژه های ابنیه سنگین مطرح گردد. پس از یک دهه، شرکت ساختمانی تجارت سازه متین با رویکرد نسبت به پروژه های آبی، برگ جدیدی در عرصه فعالیتهای اجرایی خود گشود که این امر با اجرای تصفیه خانه آب بندرعباس، سد انحرافی و تونل انتقال آب سد چم آسمان آغاز گردید.