پروژه تجاری باغ بهشت


پروژه تجاری باغ بهشت
پروژه تجاری باغ بهشت با مساحت 20145 مترمربع در 18 طبقه شامل 6 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و تأسیسات، طبقه همکف شامل فضاهای مشاعات (لابی، سالن اجتماعات، سالن ورزش) و 11 طبقه فوقانی با کاربری مسکونی به تعداد 82 واحد 2، 3 و 4 خوابه طراحی گردیده است. پروژه تجاری باغ بهشت با مساحت 20145 مترمربع در 18 طبقه شامل 6 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و تأسیسات، طبقه همکف شامل فضاهای مشاعات (لابی، سالن اجتماعات، سالن ورزش) و 11 طبقه فوقانی با کاربری مسکونی به تعداد 82 واحد 2، 3 و 4 خوابه طراحی گردیده است. پروژه تجاری باغ بهشت با مساحت 20145 مترمربع در 18 طبقه شامل 6 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و تأسیسات، طبقه همکف شامل فضاهای مشاعات (لابی، سالن اجتماعات، سالن ورزش) و 11 طبقه فوقانی با کاربری مسکونی به تعداد 82 واحد 2، 3 و 4 خوابه طراحی گردیده است. پروژه تجاری باغ بهشت با مساحت 20145 مترمربع در 18 طبقه شامل 6 طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و تأسیسات، طبقه همکف شامل فضاهای مشاعات (لابی، سالن اجتماعات، سالن ورزش) و 11 طبقه فوقانی با کاربری مسکونی به تعداد 82 واحد 2، 3 و 4 خوابه طراحی گردیده است.
اطلاعات کلی
کد
7826
قیمت
15,000,000 ریال
فایل‌های پروژه‌
فایل یک (فایل یک)
فایل دو
فایل سه
فایل چهار
گالری پروژه‌

تصویر یک

تصویر یک

تصویر دو

تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو تصویر دو

تصویر سه

تصویر چهار

تصویر چهار

تصویر پنج

تصویر پنج

تصویر شش

تصویر شش

تصویر هفت

تصویر هفت